Chính sách bảo mật - Bình Long

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, điện thoại, mức thu nhập, chi tiêu hàng tháng của khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới hộp thư điện tử và số điện thoại liên lạc của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và chúng tôi;
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích liên hệ tư vấn & giúp thành viên hoàn tất thủ tục với đối tác có liên quan đến chúng tôi.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty chai nhựa trà sữa LOGO
Website: https://chainhuatrasua.net
Địa chỉ: 172/6 Bình Long, Phú Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: 0903 1616 40
Email: chainhuatrasua@yahoo.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: chainhuatrasua@yahoo.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của người dùng trên website được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *